Правила Клубу 33

Офіційні правила програми лояльності Клубу 33


1. Як мені отримати бонусну продукцію

1.1. Замовлення на рекламно-сувенірну продукцію комплектується протягом 3-4 днів з моменту оформлення.
1.2. Після комплектації він може бути доставлений тільки з будь-яким іншим замовленням, згідно з правилами Доставки і Оплати.
1.3. Замовлення за бали на продукцію з меню Sushi33 / Pizza33 доставляється разом з наступним звичайним замовленням.
1.4. Також Ви можете забрати бонусний замовлення самостійно при наступному замовленні:
вул. Васильківська, 34 (City-Cafe Pizza33);
вул. А. Ахматової, 14а (точка самовивозу);
вул. Озерна, 28 (точка самовивозу).

1.5. Бонуси діють протягом 90 днів.

1.6 Алкогольна продукція НЕ реалізуються за бали

2. Організатор програми лояльності «Клуб33», територія та строки (тривалість) її проведення.

2.1. Організатором і замовником програми лояльності «Клуб33» (далі - Програма лояльності) є ТОВ «Піца Делівері», яке знаходиться за адресою м.Київ, вул.Воровського, 33 (далі - Організатор Програми лояльності).
2.2. Програма лояльності реалізується в Києві (далі - Територія Акції).
2.3. Акція триватиме з 19 червня 2015 року по 31 липня 2018 року включно (далі - "термін проведення Акції" або "тривалість Акції", або «період проведення Акції»).
2.4 Організатор може змінити правила "Акції" в зручний для себе момент

3. Загальні поняття і терміни Програми лояльності.
3.1. Програма лояльності «Клуб33» - інформаційно-технологічна система, яка фіксує кількість закупівель Клієнта у організатора.
3.2. Бал - одиниця, яка нараховується організатором на рахунок Клієнта при виконанні умов, встановлених організатором.
3.3. Рахунок - електронний запис в базі Організатора, що містить дані про нарахування та використання балів.
3.4. Учасник Програми лояльності - фізична особа, що заповнила анкету і виконала умови, встановлені організатором.
3.5. Подарунок - товар з асортименту інтернет-магазину Організатора або переліку, визначеного п. 5 Правил, який Учасник Програми лояльності має право придбати, помінявши на бали, нараховані Учаснику згідно з умовами цих правил.
3.6. Вид реального товару може відрізнятися від зображення на сайті.

4. Участь в Програмі лояльності
4.1 Учасниками Програми лояльності можуть бути будь-які особи, які є громадянами України, проживають на території України і досягли повноліття (18 років).

5. Нарахування та використання балів
5.1 Нарахування балів відбувається при купівлі товарів Організатора та здійснюється наступним чином: за кожну 1 грн, що входить у вартість товарів, придбаних Учасником Програми лояльності, йому нараховується 1 (один) бал.
5.2 Бали нараховуються при оплаті готівковим і безготівковим розрахунком.
5.3 Бали стають доступними для використання протягом 12 (дванадцяти) годин з моменту покупки, під час якої вони були нараховані.
5.4 Організатор надає учасникам Клубу право отримати винагороду, тобто придбати товар або товари, визначені Організатором в статті 5 цих Правил, відповідно до кількості накопичених на індивідуальному рахунку балів. Під отриманням винагороди мається на увазі придбання товарів за спеціальною ціною 0,01 грн. При цьому з бонусного рахунку учасника списуються бонусні бали в розмірі вартості товару в балах.
5.5 Бонусні бали можуть бути використані в будь-який момент, за умови наявності їх достатньої кількості на рахунку Учасника для оплати ціни обраного товару в балах. В рамках участі в Програмі встановлюється базовий термін, протягом якого Учасники можуть використовувати накопичені ними бонусні бали. Такий термін встановлюється в кількості 90 календарних днів з моменту зарахування балів на бонусний рахунок. Не використані Учасником бали для отримання винагороди протягом зазначеного періоду будуть вважатися простроченими та списані (анульовані) з рахунку учасника.
5.6 Нараховані бали прикріплені до логіну учасника - номером телефону, що використовується для входу в акаунт.
5.7. Використовувати накопичені бали, прикріплені до іншого аккаунту, заборонено.
5.8. У разі зміни контактних даних, Учасник може звернутися з електронної адреси, вказаної при реєстрації, на адреси: support@sushi33.ua/support@pizza33.ua. Протягом 2-3 робочих днів запит буде розглянутий.
5.9. Бали не є засобом платежу і не мають грошового еквіваленту.

6. Перелік товарів, які підлягають обміну на бали
6.1. Учасник акції може обміняти накопичені бали на товари, доступні в поточний момент у відповідному розділі Клуб33 або позиції з меню Pizza33 чи Sushi33

7. Права та обов'язки Учасника
7.1. Користувач зареєструвався лише при заповненні ним усіх обов'язкових полів анкети.
7.2. Учасник Програми лояльності несе повну відповідальність за достовірність даних, які були їм надані.
7.3. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від участі в Програмі лояльності та заблокувати рахунок.
7.4. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.
7.5. Учасник може отримати свій подарунок за бонусні бали тільки при наступному замовленні. Будь ласка, враховуйте правило мінімального замовлення.

8. Обмеження
8.1. Заміна балів грошовим еквівалентом і будь-яким іншим благом не допускається.
8.2. Організатор Програми лояльності не несе відповідальності стосовно подальшого використання товарів, обмінених на бали Учасниками Програми лояльності після їх отримання.
8.3. Обміняти накопичені бали на відповідні товари можуть Учасники Програми лояльності, які накопичили бали відповідно до умов цих Правил.

9. Надання інформації
9.1. Для можливості обміну балів на товари в рамках цієї Програми лояльності Учасник повинен надати Організатору інформацію (в т. Ч. Особисту інформацію), зазначену в анкеті при реєстрації.
9.2. Організатор гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні заходи щодо зібраної інформації і надавати її тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку , визначеному чинним законодавством України.

10. Інші умови
10.1. Беручи участь в Програмі лояльності, тим самим Учасник підтверджує факт ознайомлення з даними Офіційними правилами і свою повну та безумовну згоду з ними, а також дозволяє використовувати надані персональні дані і іншу інформацію відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних.